SPRZĄTANIE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Oferujemy Państwu utrzymanie czystości budynku oraz przylegających do nich terenów. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej przygotowaliśmy przykładową ofertę usług na najwyższym poziomie, by zwiększyć komfort mieszkania w wspólnocie.

Gwarantuje to nasze doświadczenie.
Zakres usług jest indywidualnie dostosowywany do życzeń i potrzeb klienta.

Proponujemy następujący zakres prac:

1. Prace porządkowe wewnątrz budynku takie jak:
• zamiatanie i mycie klatki schodowej (również pod wycieraczkami),
• mycie poręczy,
• mycie gablot informacyjnych,
• mycie skrzynek pocztowych,
• mycie skrzynek licznikowych,
• mycie parapetów,
• mycie szyb w drzwiach wejściowych i do pomieszczeń ogólnodostępnych,
• wycieranie kurzu z włączników oświetleniowych.

2. Prace okresowe związanych z utrzymaniem czystości:
• usuwanie pajęczyn na klatce i przed wejściem do budynku – według potrzeb,
• zamiatanie i mycie zejścia do piwnicy, oraz zamiatanie piwnicy – dwa razy w miesiącu,
• mycie grzejników – jeden raz na kwartał,
• mycie opraw oświetleniowych na klatce schodowej, w piwnicy i pomieszczeniach ogólnodostępnych – dwa razy do roku,
• mycie okien w pomieszczeniach wspólnych – dwa razy do roku,
• zgłaszanie zauważonych usterek technicznych zarządcy ( np. dotyczących oświetlenia, zamykania drzwi itp. ),.

3. Prace porządkowe terenów zewnętrznych takie jak:
• zamiatanie chodników – według potrzeb,
• zbieranie śmieci z trawników,
• sprzątanie w altanie śmietnikowej,
• opróżnianie pojemników na śmieci.
• sprzątanie kratek ściekowych – według potrzeb,

4. Prace związane z pielęgnacją zieleni takie jak:
• grabienie liści – według potrzeb,
• czyszczenie opasek wokół budynku z chwastów i traw – według potrzeb,
• koszenie trawników (raz w miesiącu od maja do sierpnia ),
• nawożenie drzewek i krzewów -dwa razy do roku.

5. Odśnieżanie terenu :
• odśnieżanie chodników – do 2 razy dziennie,
• posypywanie piaskiem lub solą.

Warunki usług:
• Sprzątanie 2-5 razy w tygodniu w godzinach 06:00-18:00
• Sprzęt do sprzątania oraz środki czystości zapewnia Zleceniobiorca.
• Stosowane środki muszą posiadać aktualne atesty lub zezwolenia dopuszczające do stosowania.

Warunki płatności:
• płatność przelewem
• cena łączna zostanie objęta upustem za stałe zamówienie (sprzątanie cykliczne)

CENA OD 0,70 gr/m2

Okres rozliczeniowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca , ilość tygodni w miesiącu nie wpływa na cenę.

GALERIA